Retribucions percebudes anualment per les persones membre dels òrgans de govern i representació de la Federació

Los miembros de las Junta Directiva de la FBSFACV no perciben ninguna retribución anual por representación de la Federación.