Concessió de d’Ajudes de l’Ajuntament de València

El passat 12 de Gener la Junta de Govern local de l´Ajuntament de València va acordar la Concessió de d’ajudes a entitats esportives afectades per les mesures adoptades per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 durant la temporada 2020-2021.”

La nostra Federació ha rebut la quantitat de 3.669,38 € destinats al WOMEN´S INTERNATIONAL SOFTBALL CUP 2021.