OBERT TERMINI VOLUNTARIAT

En un esforç per enfortir encara més el desenvolupament i la promoció del beisbol i el sofbol a la regió, la Federació de Beisbol i Sofbol de la Comunitat Valenciana ha anunciat l’obertura del termini d’inscripció per a voluntariat.

Esta emocionant oportunitat brinda als entusiastes de l’esport la possibilitat d’involucrar-se de manera activa en el creixement i la difusió d’estes disciplines en tota la comunitat. Des de l’entrenament i desenvolupament de jugadors fins a l’organització d’esdeveniments i la promoció de programes de promoció, hi ha una àmplia gamma de rols disponibles per a aquells que desitgen contribuir.

«Els voluntaris són el cor de la nostra federació», va declarar el president de la Federació de Beisbol i Sófbol de la Comunitat Valenciana. «La seua dedicació i passió són fonamentals per a l’èxit continu dels nostres esports a la regió. Estem emocionats de donar la benvinguda a nous membres al nostre equip i de treballar junts per a fer créixer el beisbol i el sofbol en la nostra comunitat».

Els interessats a convertir-se en voluntaris poden completar un acord o compromís d’incorporació, on tindran l’oportunitat d’especificar les seues àrees d’interés i experiència prèvia en l’esport. Una vegada rebudes les inscripcions, es contactarà als candidats per a discutir les oportunitats disponibles i coordinar la seua participació.

Amb el suport d’una sòlida xarxa de voluntariat compromesos, la Federació de Beisbol i Sofbol de la Comunitat Valenciana continua treballant cap a la seua visió de promoure l’excel·lència esportiva i l’esperit d’equip en tota la regió.

El termini d’inscripció per a voluntaris romandrà obert durant les pròximes setmanes, i s’encoratja a tots els interessats a aprofitar esta oportunitat única per a ser part del creixement i desenvolupament del beisbol i el sofbol a la Comunitat Valenciana.

+ INFORMACIÓ AÇÍ


En un esfuerzo por fortalecer aún más el desarrollo y la promoción del béisbol y el sófbol en la región, la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunidad Valenciana ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para voluntariado.

Esta emocionante oportunidad brinda a los entusiastas del deporte la posibilidad de involucrarse de manera activa en el crecimiento y la difusión de estas disciplinas en toda la comunidad. Desde el entrenamiento y desarrollo de jugadores hasta la organización de eventos y la promoción de programas de promoción, hay una amplia gama de roles disponibles para aquellos que deseen contribuir.

«Los voluntarios son el corazón de nuestra federación», declaró el presidente de la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunidad Valenciana. «Su dedicación y pasión son fundamentales para el éxito continuo de nuestros deportes en la región. Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuevos miembros a nuestro equipo y de trabajar juntos para hacer crecer el béisbol y el sófbol en nuestra comunidad».

Los interesados en convertirse en voluntarios pueden completar un acuerdo o compromiso de incorporación, donde tendrán la oportunidad de especificar sus áreas de interés y experiencia previa en el deporte. Una vez recibidas las inscripciones, se contactará a los candidatos para discutir las oportunidades disponibles y coordinar su participación.

Con el apoyo de una sólida red de voluntariado comprometidos, la Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunidad Valenciana continúa trabajando hacia su visión de promover la excelencia deportiva y el espíritu de equipo en toda la región.

El plazo de inscripción para voluntarios permanecerá abierto durante las próximas semanas, y se alienta a todos los interesados a aprovechar esta oportunidad única para ser parte del crecimiento y desarrollo del béisbol y el sófbol en la Comunidad Valenciana.

+ INFORMACIÓN AQUÍ

federacion

Federación de Beisbol y Sofbol de la Comunidad Valenciana.