Resolució de la convocatòria de subvencions destinades a federacions esportives

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València anuncia la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a les federacions esportives amb àmbit d’actuació a la província de València destinades al manteniment d’aquestes, com a ajuda extraordinària durant la pandèmia-COVID19, per a l’exercici 2021.

La nostra Federació contarà amb 9.068,77 € com ajuda d´aquest any.

drvisapi