Resolució convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l’adquisició de material immobilitzat per a l’any 2021

Resolució de 18 d’octubre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l’adquisició de material immobilitzat per a l’any 2021.

Resolución concesión a federaciones