Convocatòria d’Assemblea el pròxim 1 d’abril

Tots els membres de l’assemblea de la federació estan convocats a l’assemblea de l’1 d’abril de 2023 segons el següent ordre del dia. Enllaç a la documentació

CONVOCATÒRIA 1/23 D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que es disposa en els estatuts vigents, la Presidència de la Federació convoca reunió, en sessió ordinària, de l’Assemblea General a celebrar el dissabte 1 d’abril a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10:30 en segona convocatòria, a través de la plataforma Zoom.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les Actes de les sessions anteriors
2.- Compte anual de l’exercici 2022
3.- Memòria Esportiva 2022
4.- Pressupost de l’exercici 2023
5.- Ratificació de l’Acord de la Junta Directiva del canvi de seu de la Federació
6.- Torn obert de paraula

CONVOCATÒRIA 2/23 D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

De conformitat amb el que es disposa en els estatuts vigents, la Presidència de la Federació convoca reunió, en sessió ordinària, de l’Assemblea General a celebrar el dissabte 1 d’abril a les 11 hores en primera convocatòria i a les 11:30 en segona convocatòria, a través de la plataforma Zoom.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació sol·licitud prèstec de la Federació
2.- Aprovació dels estatuts i de la sol·licitud per a la inclusió de la Federació entre les Entitats del Voluntariat

La Presidència

federacion

Federación de Beisbol y Sofbol de la Comunidad Valenciana.